Kulové mlýny

FHZ GmbH

Kulový mlýn je speciální zařízení pro průmyslovou výrobu a laboratoře. Kulové mlýny otáčí mlecí nádobou, ve které jsou mlecí tělesa ve tvaru koulí – dovnitř se umisťuje mletý materiál, který je při rotačním pohybu mlecí nádoby rozmělňován mlecími tělesy. K rozmělnění materiálu dochází kombinací tlaku, nárazu a roztírání při pohybu mlecích těles uvnitř nádoby.

U kulové mlýnů se nejčastěji používají dvě metody mletí – suché mletí a mletí za mokra.

Mletí za mokra je rychlejší, dosahuje se lepších výsledků velikosti výsledné frakce materiálu, mletý materiál se snadněji vyndavá z mlecí nádoby a manipulace s ním není prašná. Při mokrém mletí lze dosáhnout i u poměrně tvrdých materiálů velmi jemnou konzistenci finálního produktu. Jemnost mletí ovlivňuje typ použité mlecí nádoby, jejího vnitřního obložení a mlecích těles, rychlost otáčení a délka mletí. Mokrý způsob mletí je ideální metodou, pokud se materiál po umletí rovnou použije v mokrém stavu v dalším procesním kroku.

+ Číst dále

Použití kulových mlýnů

Kulové mlýny se používají prakticky ve všech výrobních odvětvích a laboratořích – všude tam, kde je potřeba kvalitně umlít nebo rozmělnit směs materiálů v suchém či mokrém stavu. Používají se ve výrobách, při těžbě a úpravě nerostných surovin, ve stavebnictví (např. výroba cementů či recyklace stavebních materiálů), dále ve smaltovacím (výroba a ztekucování smaltů), keramickém (výroba a ztekucování glazur), sklářském, chemickém, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, a také při recyklacích různých materiálů i v laboratořích sloužících vědě a výzkumu.

Mlecí nádoby a tělesa

Mlecí nádoby a mlecí tělesa se vyrábějí z různě tvrdých materiálů. Je důležité, aby tvrdost materiálů, ze kterých je vyrobena mlecí nádoba a mlecí tělesa, byla vyšší než tvrdost zpracovávaného materiálu. Míru tvrdosti materiálů si můžete ověřit na Mohsově stupnici tvrdosti, kde jsou minerály seřazeny podle míry schopnosti odolat vniknutí jiné látky do svého povrchu – tedy podle schopnosti jednoho materiálu rýt do jiného či při vzájemném nárazu narušit jeho povrch. Tvrdost závisí od struktury krystalů, kterou určuje pevnost vazeb mezi částicemi látek.

Použitý materiál mlecí nádoby a její vnitřní obložení ovlivňuje zejména životnost a má vliv na případnou kontaminaci při mletí. Základním typem malých laboratorních kulových mlýnů jsou zařízení s nádobou z tvrdého porcelánu, vypáleného při vysoké teplotě, s mlecími koulemi vyrobenými z Al2O3. Dále se běžně používají také nádoby celé vyrobené z nerezové oceli s mlecími tělesy ze stejného materiálu.

U větších kulových mlýnů od 20 litrů a více se nejčastěji používá ocelový mlecí buben, který je z vnitřní části obložen odolným materiálem podle typu mletého materiálu. Nejčastěji se setkáváme s obložením ze steatitu (na bázi mastku), z korundu (Al2O3) a z porcelánu. Pokud je zásadním bodem možná kontaminace mletého materiálu, pak se používají nádoby z nerezové oceli nebo z oceli potažené různými umělými materiály – například plastem, pryží či polyuretanem – které eliminují kontaminaci materiálu při mletí. Nebo se zhotovují celé mlecí bubny z tvrdého porcelánu, které již pak nemají žádné vnitřní obložení se spárami. To se používá například při výrobě léků ve farmaceutickém průmyslu nebo při výrobě kosmetiky, kde jsou kladeny vysoké nároky na vyloučení případné kontaminace.

Stanovení vhodného objemu mlecí nádoby

Samotný mletý materiál obvykle zabere zhruba 1/3 objemu mlecí nádoby. Mlecí tělesa zaberou další 1/3 objemu a 1/3 se v nádobě nechává jako mlecí prostor. Takže pokud pro svoji výrobu obvykle potřebujete rozmělnit cca 100 litrů materiálu – měli byste si pořídit kulový mlýn s trojnásobným objemem mlecí nádoby – tedy 300 litrů. ARTIK STUDIO nabízí široký výběr různých velikostí kulových mlýnů s objemem mlecí nádoby od 1 do 40 000 litrů.

Kontaktujte nás a sdělte nám informace o technických specifikacích vaší výroby – rádi vám vypracujeme individuální cenovou nabídku s uvedením a vysvětlením všech technických parametrů doporučené konfigurace kulového mlýnu, včetně široké nabídky dostupného příslušenství. K odborné konzultaci vašich záměrů vás případně rádi navštívíme osobně.

Proč kulový mlýn od nás?

ARTIK STUDIO je výhradním distributorem průmyslových a laboratorních kulových mlýnů značky FHZ pro Českou republiku a Slovensko. FHZ GmbH již několik desetiletí vyvíjí, vyrábí a dodává kulové mlýny špičkové kvality po celém světě. Zázemí zkušeného dodavatele kulových mlýnů „Made in Germany“ je zárukou kvality, a také toho, že u nás zakoupíte náhradní díly a že se můžete spolehnout na autorizovaný servis. Zkušení školení specialisté jsou připraveni s vámi odborně konzultovat vaše záměry. Obraťte se na nás, rádi vám poradíme.

Výrobce kulových mlýnů FHZ

Německá firma FHZ GmbH vyrábí kulové mlýny pro profesionální mletí materiálů napříč odvětvími. Původní firma „H. Welte, Ing. Mahltechnik GmbH“, která byla založena roku 1950, byla později přejmenována na FHZ GmbH Fabian Zerkleinerungstechnik a využívá tak know how více než 70 let zkušeností s vývojem a konstrukcí kulových mlýnů pro profesionální použití. Vývoj, výroba i servis sídlí v Německu na centrále v Ransbach-Baumbachu. Při konstrukci mlýnů se používají pouze prvotřídní materiály a osvědčené komponenty s dlouhou životností. Značka FHZ je zárukou kvalitního designu, výkonu a nízké poruchovosti zařízení – proto se specializujeme výhradně na prodej kulových mlýnů tohoto výrobce.

Spolupráce s týmem zkušených projektových a konstrukčních inženýrů z FHZ GmbH umožňuje specialistům ARTIK STUDIA řešit vaše individuální potřeby. Jsme připraveni splnit konkrétní požadavky, jako je vývoj speciálních produktů a procesů, technologické know-how, technické poradenství, školení, montáž a dohled nad zahájením provozu zařízení.

Technické know-how FHZ:

 • Mletí neželezných kovů a homogenizace surovin a meziproduktů v keramickém a smaltovacím průmyslu, např. křemen a živce, keramická hmota, frity, glazury, barevné pigmenty.
 • Mikronizace a výroba definované velikosti částic v technické keramice, práškové metalurgii, feritovém průmyslu, chemickém, fotografickém, světelném průmyslu atd.
 • Jemné mletí a příprava materiálů bez kontaminace ve farmaceutickém průmyslu, zejména v zubním chemickém průmyslu, ve výrobě jemných gumových výrobků atd.
 • Procesní mletí s regulací teploty a času, inertizace, povlakování atd.
 • Autogenní mletí.
 • Procesní výroba ze smaltových a keramických frit přes rotační pece a kontinuální pece.

Mlecí tovární koncepty FHZ:

 • Stanice pro příjem surovin (bunkr, sila atd.).
 • Předběžné mletí, prosévání, případně sušení.
 • Linky pro vážení a míchání surovin (suché nebo mokré).
 • Mlecí linky (suché nebo mokré / nepřetržitě nebo diskontinuálně pracující).
 • Jemné třídění a balení jemných materiálů (třídění, prosévání, sedimentace, sušení atd.).
 • Balení.
 • Testování a mletí na zakázku.

Tavicí tovární koncepty FHZ:

 • Příprava surovin (technika skladování, vážení a míchání) pro frity s trvale vysokým standardem kvality.
 • Tavicí pece na fritu a kalicí zařízení pro granule nebo vločky.
 • Příprava frit, sušení, smíchání glazury a mletí glazury.

Technické služby

Základní inženýring:

 • Vývoj výroby, analýza surovin z hlediska fyzikálních podmínek a mletitelnosti, možné zkušební mletí v testovacím centru FHZ, výběr vhodné techniky pro rozmělňování i mletí a další procesy přípravy.

Detailní inženýring:

 • Koncept návrhu výroby přizpůsobený potřebám zákazníka, podrobné zpracování projektu, komplexní vedení zákazníka a přizpůsobení individuálním a uživatelsky specifickým požadavkům.

Dodávka:

 • Vyřízení nebo příprava dodacích dokumentů v případě místních dodávek.

Realizační inženýring:

 • Vytvoření projektu, kontrola montáže, uvedení do provozu, školení personálu a technická pomoc.