Popouštění, cementování, přirozené stárnutí, žíhání, kalení, nitrace, letování v ochranné atmosféře, temperování, sušení, zušlechťování – to jsou jen některé příklady toho, co lze realizovat s naším rozsáhlým programem pecí a zařízení.

Najdeme řešení vhodné pro jakýkoliv typ tepelné úpravy podle vaší potřeby. Od kompaktních kalicích pecí až po plně automatická zařízení s dopravní technikou a dokumentací procesů, přes pece pro nejrůznější procesy tepelného zpracování v aditivní výrobě, až po pece a zařízení, která se používají pro procesy tepelného zpracování na vzduchu, jako například popuštění, stárnutí, vytvrzování, žíhání, kalení, žíhání v roztoku, kování, sušení, zušlechťování či předehřívání.

+ Číst dále

Rádi vám poradíme či se u vás zastavíme!

Kontaktujte nás

Nejžádanější produkty

klsjdajsdhaksjdhasj

Lorem ipsum

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

klsjdajsdhaksjdhasj

Poptávkový formulář

Pece pro letování

Podle intervalu tavení pájky se letování obvykle rozděluje na letování naměkko, letování natvrdo a letování při vysoké teplotě. Jedná se o teplotní proces, který slouží k nepřerušenému uzavření spár a potažení materiálů, přičemž pájka při tavení dosahuje tekutého skupenství.

Podle teploty tání pájky se rozlišují následující procesy:

  • Pájení naměkko (Tliq < 450 °C)
  • Pájení natvrdo (Tliq > 450 °C < 900 °C)
  • Pájení při vysoké teplotě (Tliq > 900 °C)

Kromě výběru správné pájky, tavicí přísady a zajištění čistých povrchů je pro kvalitní výrobní proces rozhodující také volba správné pece k pájení.

Firma Nabertherm má ve výrobním programu kromě široké nabídky pecí pro jednotlivé metody pájení také pece pro přípravné procesy, např. pec k metalizování keramiky, které je přípravou k pájení spojů kov-keramika.

Pro pájení nabízíme následující koncepty pecí:
  • Pece pro pájení v zaplynovacím boxu v komorové peci s nucenou cirkulací vzduchu do 850 °C v atmosféře ochranného plynu
  • Pece pro pájení v zaplynovacím boxu v komorové peci do 1100 °C v atmosféře ochranného plynu
  • Pece pro pájení v plynotěsné retortové peci (horká stěna retorty) řady NR a NRA v ochranném plynu nebo reakčním plynu do 1100 °C
  • Pece pro pájení v plynotěsné retortové peci (studená stěna retorty) řady VHT a SVHT, v ochranném plynu nebo ve vakuu do 2200 °C
  • Pece pro pájení v solné lázni do teploty lázně 1000 °C
  • Pece pro pájení či metalizaci v trubkové peci do 1800 °C v ochranném plynu, reakčním plynu nebo vakuu do 1400 °C

V testovacím centru Nabertherm v Lilienthalu v Německu je k dispozici řada reprezentativních pecí, které si zákazníci mohou vyzkoušet. Sdělte nám informace o vašich potřebách – rádi uděláme vše pro to, abychom vám doporučili vhodný model pece pro vaši specifickou aplikaci.

  

Pece pro předehřívání a tváření za tepla

V klasických procesech tváření za tepla, např. při kování nebo lisování za tepla, se obrobek musí nejdříve ohřát na definovanou teplotu. Firma Nabertherm nabízí široké spektrum pecí a detailních řešení pro různé typy výrobních procesů – od výroby jednotlivého dílu po sériovou výrobu, od tenkých plechů až po konstrukční díly, které lze formovat v několika procesech.

Pokud je u dlouhých dílů nutné ohřát např. jen konce, může být pec opatřena uzavíratelnými otvory ve dveřích, aby se eliminovaly tepelné ztráty.

K ochraně obsluhy slouží u elektrických pecí oddělené trafo, které v případě poruchy spolehlivě odvede elektrický proud.

Pokud se pec bude používat v blízkosti kovacího kladiva se silnými vibracemi, je možné pec chránit nainstalováním tlumiče vibrací.

Dodáváme příslušné modely pecí i pro kontinuální kovací procesy – např. pece s otočnou nístějí nebo průběžné pece. Výhodou pecí s otočnou nístějí je kompaktní konstrukce a vsázka/odběr obrobků v jedné pozici.

Pro přetváření plechů, např. v automobilovém průmyslu, je zapotřebí pec s šířkou a hloubkou větší než její výška. Pro snadné vkládání obrobků jsou pece vybaveny zdvihacími dveřmi a v případě potřeby je možné podpěry vsádek upravit pro zdvižný vozík.

 

Pece pro tepelné zpracování plastů

Temperování, vytvrzování, vulkanizace a odplyňování plastů, kaučuku, silikonu a materiálů vyztužených vlákny

Hodně plastů a materiálů vyztužených vlákny je nutné tepelně zpracovat kvůli zušlechtění nebo pro zajištění požadovaných vlastností výrobku. Pro tyto procesy se obvykle používají komorové sušárny nebo oběhové komorové pece. Následující příklady popisují procesy, které lze díky použití těchto pecí provádět.

Tepelné opracování PTFE (polytetrafluoretylén)

Tímto procesem lze zušlechtit tvrdost, upravit kombinovanou tvrdost povlaku nebo zlepšit kluzné vlastnosti. Většinou se používá komorová sušárna, která v závislosti na typu plastu je či není vybavena bezpečnostní technikou podle normy EN 1539.

Temperování silikonu

Při temperování silikonu jde především o redukci silikonového oleje na určitý procentuální podíl, případně o jeho úplné odstranění. Současně je nutné dodržet i platné potravinářské předpisy. Během procesu temperování se silikonový olej odvádí z prostoru pece neustálou výměnou vzduchu.  S ohledem na optimalizaci rovnoměrnosti teploty v prostoru pece se přiváděný čerstvý vzduch předehřívá. Tepelné rekuperační zařízení s tepelným výměníkem může, v závislosti na velikosti pece, přispět k výrazným úsporám energie a jeho návratnost je velmi krátká. Přilepení jednotlivých dílů k sobě se eliminuje tím, že díly v peci se kontinuálně pohybují pomocí rotačního systému.

Vytvrzení spojovacích materiálů s uhlíkovými vlákny

Spojovací materiály s uhlíkovými vlákny dnes nalezneme v mnoha průmyslových odvětvích: automobilový průmysl, letectví a kosmonautika, větrné elektrárny, zemědělství ap. Podle použitého materiálu a výrobních metod se k vytvrzení spojovacího materiálu používají různé procesy tepelného zpracování. Jedna část procesů se provádí v autoklávech. Druhá část se provádí v komorových sušičkách nebo oběhových komorových pecích. V tomto případě se spojovací materiály často odsávají do vakuových pytlů dodaných zákazníkem. Proto je pec opatřena odpovídajícími přívody pro odebírání vzduchových pytlů.