ARTIK STUDIO uspokojí širokou nabídkou slévárenských pecí Nabertherm i ty nejvyšší profesionální požadavky na vybavení pro slévárenský průmysl. Vyberte si z naší široké nabídky vybavení pro svoji výrobu – od tavicích pecí s elektrickým nebo plynovým či palivovým vyhříváním, přes pece pro lití na vytavitelný model, sušárny na sušení jader, až po pecní vybavení pro tepelné zpracování, včetně plně automatických zušlechťovacích zařízení pro hliník nebo ocel. Do sléváren nejčastěji dodáváme tavicí a udržovací pece na taveninu neželezných kovů. Rádi vám doporučíme vhodnou pec pro vaši aplikaci – pokud potřebujete pec pro slévárenskou výrobu, kontaktujte se svými požadavky ARTIK STUDIO.

+ Číst dále

Rádi vám poradíme či se u vás zastavíme!

Kontaktujte nás

Nejžádanější produkty

klsjdajsdhaksjdhasj

Lorem ipsum

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

klsjdajsdhaksjdhasj

Poptávkový formulář

Alternativní technologie vytápění

Správná volba technologie vytápění závisí na požadavcích na kvalitu taveniny, produktivitu a energetickou účinnost. Důležitá je také místní dostupnost zdrojů pro vytápění – je dobré ověřit si před výběrem typu vytápění, zda je v místě, kde budete pec používat, dostupná přípojka plynu či elektrická přípojka s potřebným příkonem.

 

Plynové a palivové vytápění slévárenských pecí

Plynové pece jsou ideální pro tavení, zejména pokud jsou vybaveny vedením spalin přes okraj kelímku.

Boční odtah plynů je nejlepší volba, pokud je požadována vysoká kvalita taveniny. Vyšší kvalita taveniny však znamená nižší energetickou účinnost, protože pec s postranním odvodem spalin spotřebuje cca. o 20–25 % více energie než pec s vedením spalin přes okraj kelímku.
Palivové pece zajišťují optimální energetickou účinnost v kombinaci s nejvyšší kvalitou taveniny díky systému hořáků, který zahrnuje zpětné získávání tepla pomocí rekuperátoru. Horké odpadní plyny z pece předehřívají spalovací vzduch pro hořák pomocí rekuperačního tepelného výměníku. Tento systém vede k úsporám až 25 % ve srovnání s konvenčními palivovými pecemi s bočním vedením spalin. Jako palivo pro palivové pece se nejčastěji používají topné oleje, např. lehký  topný olej.

 

Elektrické vyhřívání slévárenských pecí

Pokud je pro vás důležitá kvalita taveniny a energetická účinnost, je elektricky vyhřívaná pec tou nejlepší volbou. Vytápění je řízeno velmi stabilně a přesně. Tavenina není znečištěna emisemi z vytápění palivem. Elektricky vyhřívané pece mohou dosáhnout až 85% tavicí účinnosti palivových pecí s bočním odtahem spalin. Pokud jsou pece používány pouze k udržování taveniny, doporučujeme modely T …/10, které jsou více energeticky účinné díky své velmi dobré izolaci a sníženému příkonu pece.

 

Možnosti vedení spalin u plynových systémů

Odvod spalin přes okraj kelímku

Vypouštění spalinových plynů přes okraj kelímku je standardní konstrukcí pro naše plynové a olejové kelímkové pece, s výjimkou modelů TB pro teploty do 1200 °C (TB …/12), protože tyto pece se obvykle používají jako udržovací pece. Díky vysokému tavicímu výkonu jsou tyto pece ideální pro tavbu.

Typické vlastnosti:
+ velmi vysoký tavný výkon, ideální pro použití jako tavicí pec,
+ nízká spotřeba energie, protože kelímek není zahříván pouze z vnějšku, ale část tepla vstupuje do kelímku také shora – ve srovnání s pecemi s bočním vedením spalin dochází k úspoře energie až 20 %,
omezení kvality taveniny v důsledku vyššího spalování a zvýšené absorpce vodíku v tavenině ze spalinových plynů,

regulace podle taveniny se nedoporučuje.

 

Boční odtah spalin bez technologie rekuperátoru

Boční odtah spalin je k dispozici pro všechny kelímkové pece na palivo. Přestože tavicí výkon není tak vysoký jako při vedení spalin přes okraj kelímku, poskytuje lepší kvalitu taveniny a v kombinaci s regulací taveniny jej doporučujeme pro udržovací provoz.

Typické vlastnosti:
+ vysoká kvalita taveniny díky nízkému spalování a sníženým vměstkům vodíku v tavenině,
+ otočné víko s možností dosažení snížení spotřeby energie až o 50 % při udržování se zavřeným víkem,
+ operátor je vystaven menšímu teplu v oblasti nad kelímkem,
+ nejlepší kvalita taveniny v případě použití vsázkové regulace podle taveniny,

nižší tavicí výkon ve srovnání s pecemi s vedením spalin přes okraj kelímku,

spotřeba energie při tavení asi o 25 % vyšší ve srovnání s pecemi s vedením spalin přes okraj kelímku.

 

Boční odtah spalin s technologií rekuperátoru

Palivové pece s hořákovým systémem, které zahrnují rekuperaci tepla pomocí rekuperátoru, zajišťují optimální energetickou účinnost ve spojení s nejvyšší kvalitou taveniny. Spalovací vzduch pro hořák je předehříván horkými výfukovými plyny z pece prostřednictvím tepelného rekuperačního výměníku. Výsledkem systému je úspora až 25 % ve srovnání s konvenčními palivovými pecemi s bočním vedením spalin.
V závislosti na využití se relativně vysoké pořizovací náklady vyplatí již po krátké době.

Typické vlastnosti:
hořákové systémy s technologií rekuperátoru šetří okolo 25 % výkonu ve srovnání s pecemi s bočním vedením spalinových plynů,
+ vysoká kvalita taveniny díky nízkému spalování a snížené absorpci vodíku v tavenině,
+ snížená spotřeba energie až o 50 % při udržování s uzavřeným výklopným víkem,
+ operátor vystavený menšímu teplu v oblasti nad kelímkem,
+ nejlepší kvalita taveniny v případě použití vsázkové regulace podle taveniny,

– nižší tavicí výkon ve srovnání s pecemi s vedením spalin přes okraj kelímku,

spotřeba energie při tavení asi o 25 % vyšší ve srovnání s pecemi s vedením spalin přes okraj kelímku.